e-post post@flytaxinord.no 
mobil 90 52 06 60 

Vi flyr over hele Nordkalotten..... dit DU vil - når DU vil

 Priseksempler

Nedenfor vil du finne noe eksempler på hva det koster å reise med Fly Taxi Nord AS.

Det er verdt å merke seg at man, ved å benytte seg av Fly Taxi Nord AS, ikke er avhengig av rutetider, og at to timer ventetid er inkludert i prisen. Prisen for ventetid over to timer vil variere avhengig av ventetidens lengde.

Priseksempel 1:

  • Avreise fra Tromsø kl 09:00 med ankomst Bodø kl 10:00. 

  • Møtestart kl 10:30 med møteslutt kl 12:30.

  • Avreise fra Bodø kl 13:00 med ankomst Tromsø kl 14:00.

  • Pris for turen kr 18.000,- fordelt på 7 passasjer. Dette gir en pris på kr 2.571,- pr passasjer.

  • Viser det seg at møtet varer lenger, er det kunden som bestemmer den nye avreisetiden.

Priseksempel 2:

  • Avreise fra Tromsø kl 12:00 med ankomst Kiruna kl 12:40.
  • Møtestart kl 14:00 med møteslutt kl 16:00.
  • Avreise fra Kiruna kl 16:30 med ankomst Tromsø kl 16:40.
  • Pris for turen kr 12.000,- fordelt på 7 passasjerer. Dette gir en pris på kr 1.714,- pr passasjer.
  • Viser det seg at møtet varer lenger, er det kunden som bestemmer den nye avreisetiden.