e-post post@flytaxinord.no 
mobil 90 52 06 60 

Vi flyr over hele Nordkalotten..... dit DU vil - når DU vil

 Nyheter

 

11. mars 2010

Endringer angående ledige stillinger. Det er for tiden ingen ledige stillinger hos Fly Taxi Nord AS.

21. januar 2010

De nye hjemmesidene til Fly Taxi Nord AS ser dagens lys.

Desember 2009

Fly Taxi Nord AS signerer kontrakt med Posten Norge om daglig transport av post mellom Tromsø og Alta.

13. oktober 2009

Årets oppdrag for NGU er avsluttet. Etter over 500 timers flyvning over havet  er store deler av kysten i Barentshavet nå kartlagt. Fly Taxi Nord AS takker NGU for tilliten.